โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
9
9
18
1
อบ.1
23
21
44
2
อบ.2
19
25
44
2
รวม อบ.
51
55
106
5
ป.1
23
19
42
2
ป.2
22
19
41
1
ป.3
22
18
40
1
ป.4
36
24
60
2
ป.5
19
17
36
1
ป.6
20
20
40
1
รวมประถม
142
117
259
8
ม.1
23
27
50
2
ม.2
13
25
38
1
ม.3
13
7
20
1
รวมมัธยมต้น
49
59
108
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
242
231
473
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...

นายประยงค์ ศรีสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)

นางอารีย์ ศรีสุข
นางสาวจุฑามาศ เฮนะเกษตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,109
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032735032 อีเมล์: wadnampu_school@ratchab
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ สุขบรม โทรศัพท์: 0862188875 อีเมล์: saowaluk.suk@obecmail.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]