โรงเรียนวัดหนองพันเทา


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองพันเทา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
11
16
27
1
อบ.2
16
14
30
1
รวม อบ.
27
30
57
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
19
11
30
1
ป.3
13
15
28
1
ป.4
19
17
36
1
ป.5
30
14
44
1
ป.6
20
14
34
1
รวมประถม
112
84
196
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
114
253
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นางสาวศุภาพร ผิวงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองพันเทา

นายปรีชา ภักดี
นายอดุลย์ จันทร์แจ้ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

42
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองพันเทา โทรศัพท์: 035437438 อีเมล์: sp2s125@suphanburi2.net
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอนันต์ธนา สามพุ่มพวง โทรศัพท์: 0819947248 อีเมล์: may_ai22@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ