โรงเรียนวัดหนองพันเทา


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองพันเทา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
15
16
31
1
อบ.2
12
17
29
1
รวม อบ.
27
33
60
2
ป.1
19
9
28
1
ป.2
13
16
29
1
ป.3
15
7
22
1
ป.4
11
12
23
1
ป.5
20
18
38
1
ป.6
26
12
38
1
รวมประถม
104
74
178
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
107
238
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายณฐดล โกมลสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองพันเทา

นายพิเชษฐ์ แก้วมีศรี
นางสาวมาลัย ล้ำเลิศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองพันเทา โทรศัพท์: 035437438 อีเมล์: sp2s125@suphanburi2.net
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอนันต์ธนา สามพุ่มพวง โทรศัพท์: 0819947248 อีเมล์: may_ai22@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ