โรงเรียนวัดหนองพันเทา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองพันเทา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
19
20
39
1
อบ.2
22
14
36
1
รวม อบ.
41
34
75
2
ป.1
16
13
29
1
ป.2
13
13
26
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
16
14
30
1
ป.5
15
9
24
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
85
68
153
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
102
228
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...

นายณฐดล โกมลสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองพันเทา

นางสาวสุธีรา รอดชื่น
นางสาวจินตนา มาลาพงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,033
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองพันเทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 035437438 อีเมล์: sp2s125@suphanburi2.net
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกิตติยา แก้วสระแสน โทรศัพท์: 0863335385 อีเมล์: sin_sine_2229@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]