ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนราภิรมย์


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
35
21
56
2
อบ.2
30
24
54
2
รวม อบ.
65
45
110
4
ป.1
32
31
63
2
ป.2
39
29
68
2
ป.3
28
24
52
2
ป.4
32
24
56
2
ป.5
34
31
65
2
ป.6
35
31
66
2
รวมประถม
200
170
370
12
ม.1
19
19
38
1
ม.2
13
12
25
1
ม.3
6
12
18
1
รวมมัธยมต้น
38
43
81
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
303
258
561
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...

นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนราภิรมย์
นายวิโรจน์ หงษ์ลอย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนราภิรมย์

นางพอใจ อรรถเจดีย์
นางธัญญรัศม์ สุขเกิด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

527
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900039 อีเมล์: narapiromsc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุวรรณา จินวงษ์โป๊ โทรศัพท์: 0899156308 อีเมล์: suwannarn.151@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]