โรงเรียนบ้านหลังโสด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหลังโสด


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
8
6
14
1
อบ.2
7
5
12
1
รวม อบ.
15
11
26
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
5
15
20
1
รวมประถม
34
44
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
55
104
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

Loading...

นายภาณุมาศ พุฒชีวโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหลังโสด

นายเจตน์สฤษฎ์ มณีหลำสะ
นายประสาน เหลนเพชร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0009
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหลังโสด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โทรศัพท์: 075680104 อีเมล์: banlangsod@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพูลศรี ปานแก้ว โทรศัพท์: 0807186178 อีเมล์: banlangsod@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ