โรงเรียนบ้านหลังโสด


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหลังโสด


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
9
15
24
0
อบ.2
4
3
7
1
รวม อบ.
13
18
31
1
ป.1
7
5
12
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
38
34
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
52
103
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายภาณุมาศ พุฒชีวโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหลังโสด

นายเจตน์สฤษฎิ์ มณีหลำสะ
นายเจตน์สฤษฎ์ มณีหลำสะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหลังโสด โทรศัพท์: 075680104 อีเมล์: banlangsod@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพูลศรี ปานแก้ว โทรศัพท์: 0807186178 อีเมล์: banlangsod@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ