โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
 


 • ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  22
  19
  41
  2
  อนุบาล 3
  24
  20
  44
  2
  รวม อนุบาล
  46
  39
  85
  4
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  43
  31
  74
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  24
  32
  56
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  19
  26
  45
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  29
  20
  49
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  33
  29
  62
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  28
  28
  56
  2
  รวมประถม
  176
  166
  342
  12
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  32
  24
  56
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  32
  19
  51
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  24
  18
  42
  2
  รวมมัธยมต้น
  88
  61
  149
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  310
  266
  576
  22

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

  Loading...

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพรรณวดี บูรพา

 • นางประเทือง วีระสมบูรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,797
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077273501 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ ด้วงทองกุล โทรศัพท์: 077273501 อีเมล์: duongtongkul2530@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]