โรงเรียนเกาะสมุย


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเกาะสมุย


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
125
122
247
7
ม.2
132
135
267
7
ม.3
81
117
198
7
รวมมัธยมต้น
338
374
712
21
ม.4
59
92
151
4
ม.5
45
90
135
4
ม.6
50
69
119
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
154
251
405
12
รวมทั้งหมด
492
625
1,117
33
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายเฉลียว พุ่มช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เกาะสมุย
นางสุจินดา โชคสถาพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เกาะสมุย

นายสมชาย ลักษณะแพ่ง
นางจิราพร คงเพชร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

17
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเกาะสมุย โทรศัพท์: 077-423233 อีเมล์: samui2493@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรวรรณ ยืนนาน โทรศัพท์: 0854752725 อีเมล์: maxnet2003@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ