โรงเรียนบ้านนาแซะ


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแซะ


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
6
4
10
1
อบ.2
7
7
14
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
8
2
10
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
11
3
14
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
40
20
60
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
5
6
11
1
ม.3
7
3
10
1
รวมมัธยมต้น
18
12
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
43
114
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายวิศิษฐ์ ยอดสมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาแซะ

นางสุพรรณี มงคล
นางฐิติมา บุญทองหลาง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาแซะ โทรศัพท์: 0-7763-0053 อีเมล์: Wis_yod@gmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสุภาวดี ฐานะมั่น โทรศัพท์: 086-2799883 อีเมล์: supawadee_1234@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ