โรงเรียนบ้านนาแซะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแซะ


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
3
5
8
1
รวม อบ.
10
12
22
2
ป.1
9
2
11
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
12
3
15
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
44
25
69
6
ม.1
8
3
11
1
ม.2
6
4
10
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
23
13
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
50
127
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

Loading...

นายวิศิษฐ์ ยอดสมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาแซะ

นางสุภาวดี ฐานะมั่น
นางนิยม ทองจรัส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0009
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โทรศัพท์: 0-7763-0053 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสุภาวดี ฐานะมั่น โทรศัพท์: 086-2799883 อีเมล์: supawadee_1234@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ