โรงเรียนบ้านนาแซะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแซะ


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
2
8
10
1
อบ.2
7
5
12
1
รวม อบ.
9
13
22
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
12
3
15
1
รวมประถม
42
25
67
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
20
13
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
51
122
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...

นางรจนา เยี่ยมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาแซะ

นางสุดา ปานแก้ว
นางสาวนลินดา ไชยถาวร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

295
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โทรศัพท์: 0-7797-9333 อีเมล์: ิbannasae.cpn1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุภาวดี ฐานะมั่น โทรศัพท์: 086-2799883 อีเมล์: supawadee_1234@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]