โรงเรียนบ้านควนขัน


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนขัน


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
2
6
8
1
รวม อบ.
4
10
14
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
0
3
3
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
1
5
6
1
รวมประถม
19
22
41
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
23
32
55
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นางเต็มศิริ บุญชูช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านควนขัน

นางสาวมะลิ ปิ่นกาญจน์
นางฐาณิชญาณ์ มาคะมาโน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านควนขัน โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รัชนก ศิริอักษร โทรศัพท์: 0874781081 อีเมล์: nok_ratcha@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ