โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
77
85
162
6
อบ.2
97
87
184
6
รวม อบ.
174
172
346
12
ป.1
160
178
338
8
ป.2
154
191
345
8
ป.3
152
186
338
8
ป.4
176
183
359
8
ป.5
154
203
357
8
ป.6
171
184
355
8
รวมประถม
967
1,125
2,092
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,141
1,297
2,438
60
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...

นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นิบงชนูปถัมภ์
นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ่ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นิบงชนูปถัมภ์

นางสาวอรพิน วงศ์ชูวรรณ
นางวนิดา อ้าสะกะละ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,498
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โทรศัพท์: 073212255 อีเมล์: nibongyala1@nibong.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เชาวณีย์ สุวรรณมณี โทรศัพท์: 08-6294-6584 อีเมล์: ch_berm2@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]