โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
87
84
171
6
อบ.2
83
106
189
6
รวม อบ.
170
190
360
12
ป.1
157
187
344
8
ป.2
179
183
362
8
ป.3
160
202
362
8
ป.4
175
187
362
8
ป.5
164
190
354
8
ป.6
173
165
338
8
รวมประถม
1,008
1,114
2,122
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,178
1,304
2,482
60
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายดุสิต ณ สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นิบงชนูปถัมภ์
นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ่ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นิบงชนูปถัมภ์
นางเพ็ญศรี ว่องภาณุสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นิบงชนูปถัมภ์

นางสาวอ้อมใจ สินธนา
นางสาวอวยพร ศรีจันบาล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

127
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โทรศัพท์: 073212255 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เชาวณีย์ สุวรรณมณี โทรศัพท์: 08-6294-6584 อีเมล์: ch_berm2@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ