โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
87
79
166
6
อบ.2
97
92
189
6
รวม อบ.
184
171
355
12
ป.1
162
184
346
8
ป.2
161
190
351
8
ป.3
175
184
359
8
ป.4
158
202
360
8
ป.5
171
185
356
8
ป.6
163
190
353
8
รวมประถม
990
1,135
2,125
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,174
1,306
2,480
60
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายดุสิต ณ สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นิบงชนูปถัมภ์
นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ่ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นิบงชนูปถัมภ์
นายอาหามะ สะอะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นิบงชนูปถัมภ์

นายนิวร สุวรรณรัตน์
นายฉัตรชัย ประแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

28
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โทรศัพท์: 073212255 อีเมล์: nibongyala1@nibong.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เชาวณีย์ สุวรรณมณี โทรศัพท์: 08-6294-6584 อีเมล์: ch_berm2@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ