โรงเรียนปทุมคงคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนปทุมคงคา


สุภาพบุรุษคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ สื่อสารทันสมัย  ประสานใจชุมชน สู่สากลโลกาภิวัตน์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2013-07-30 11:32:18 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมคงคา
นางสาวสรณ์สิริ งามพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมคงคา
นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมคงคา

นางสาววนิดา เศรษฐมงคลเลิศ
นางมาลินี วราศิลป์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปทุมคงคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 023922510, 0239 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จิระพันธ์ ชาติชินเชาวน์ โทรศัพท์: 0865510843 อีเมล์: jiraphan_tik@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ