โรงเรียนปทุมคงคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนปทุมคงคา


สุภาพบุรุษคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ สื่อสารทันสมัย  ประสานใจชุมชน สู่สากลโลกาภิวัตน์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-19 13:01:44 น.

นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมคงคา
นายสายรุ้ง เนื้ออ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมคงคา
นางวิรตี ชมภูจิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมคงคา

นายภาคภูมิ โนจักร
นางดารณี คอประเสริฐศักดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปทุมคงคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 023922510, 0239 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ครูสกุลรัตน์ โรจนพรพิรักษ์ โทรศัพท์: 0815599414 อีเมล์: pkcomputerteam@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ