โรงเรียนปทุมคงคา


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนปทุมคงคา


สุภาพบุรุษคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ สื่อสารทันสมัย  ประสานใจชุมชน สู่สากลโลกาภิวัตน์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมคงคา

นางสาวสิริพร เมฆสุวรรณ
นายภาคภูมิ โนจักร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปทุมคงคา โทรศัพท์: 023922510, 0239 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จิระพันธ์ ชาติชินเชาวน์ โทรศัพท์: 0865510843 อีเมล์: jiraphan_tik@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ