โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง


วิสัยทัศน์     โรงเรียนมัธยมด่านสำโรงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ
                    มาตรฐาน อยู่อย่างมีวิถีไทย รู้จักใช้เศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา       ความรู้คู่คุณธรรม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายเกษม วิจิโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดด่านสำโรง
นายประสาล พื้นผา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดด่านสำโรง
นางสาวสมพร ติบรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดด่านสำโรง

นางรัตนา เกิดมงคล
นายธนูชัย สืบทิม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,619
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 023843679-80 อีเมล์: admin@mdsr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ โรจนเวทย์ โทรศัพท์: 0971179947 อีเมล์: mr.dobado_m@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]