โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์


ภายในปีพ.ศ. 2562 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีความเป็นเลิศและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สู่การปฏิบัติ อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-07 09:14:46 น.

นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์

นางมัณฑนา เชยกลิ่นเทศ
นางจรีพร โพธิ์เมืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,409
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 028484380 อีเมล์: sutheera.go@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธัมนูญ อุ่นศิริ โทรศัพท์: 0810053190 อีเมล์: aunsirinoon@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]