โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คิวอาร์โค๊ด

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม


โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่สากล มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-18 08:08:23 น.

นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดราษฎร์นิยม

นางสุมามาลย์ คลังนุช
นายชัยยล แสนธิไชยยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,631
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 029855622 อีเมล์: chumchonwatratniyom@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: กฤษณา ประภาวิทย์ โทรศัพท์: 0840249691 อีเมล์: zixzax_yui@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]