วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม


วิสัยทัศน์
 
        โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
           บนพื้นฐานความเป็นไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ปรัชญาของโรงเรียน
 
            น อนริยํ กริสฺสาม    “ ต้องไม่กระทำสิ่งที่ต่ำทราม ”
 
คำขวัญ
 
      รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-30 15:45:30 น.

นายณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม
นางจิราภา เพียรเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม

นายประสิทธิ์ หอยสังข์
นางกรรณิการ์ ฟักเขียวสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,897
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: nonpit_2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชรัมภ์ เพชรมาก โทรศัพท์: 0858083601 อีเมล์: np@npschool.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]