โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)


ายในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์)   จัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง   
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีคุณลักษณะดี 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย มีวิถีชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย ภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยา
และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด โดยทุกภาคส่วน ร่วมจัดการศึกษาเพื่อ รองรับการกระจายอำนาจ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

นางทิพย์วรรณ เสวิคาน
นางสาวจิราวรรณ แก้วงามสองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,825
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3577-8534 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์วรรณ เสวิคาน โทรศัพท์: 0813610017 อีเมล์: tippawans202@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]