โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์


                   โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถสู่เกณฑ์
มาตรฐาน โดยครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนจัดหา พัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลใส่ใจคุณภาพ
ผู้เรียนพากเพียรพัฒนา ศึกษาเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี เติบโตไปกับคุณธรรม ภูมิปัญญา และเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-07-23 09:42:35 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

นางเสาวนีย์ จิตรโสภา
นางสาวจงจิตร เลิศวัฒนาพร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,187
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3531-1281 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฐณิชา หวังดี โทรศัพท์: 0871180424 อีเมล์: suprue0401@obecmail.obec.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]