โรงเรียนวัดหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดหนองบัว


“โรงเรียนวัดหนองบัวจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรมนำความรู้คู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักและภูมิใจในความเป็นไทย  รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-06 16:22:58 น.

นางสาวเสาวคนธ์ เจริญมังษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองบัว

นายอุทัย แสงชาติ
นางมาเรียม รัมมะบุตร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,047
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035-775080 อีเมล์: watnongbua59@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจันทร์ธิมา จิตสกุลชัย โทรศัพท์: 0817780157 อีเมล์: watnongbua59@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]