โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)


วิสัยทัศน์

         “ ในปีการศึกษา 2560  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)  จัดการศึกษาได้มาตรฐาน
มีคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ห่างไกลสิ่งเสพติด  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-12 09:22:53 น.

ว่าที่ร้อยตรี ดร.คุณาวุฒิ เดชเสถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

นายธนากร แปไธสง
นางสาวสวลีภรณ์ กาเผือกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,195
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3536-1228 อีเมล์: prainsuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มนสิชา โพธิปุณภา โทรศัพท์: 0909862638 อีเมล์: sicha_wiry@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]