โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)


วิสัยทัศน์

            โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ ( อาจธวัชประชานุกูล ) จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้และทักษะในด้านอาหารไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งผลให้ผ่านมาตรฐานชาติ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-27 11:48:14 น.

นางสาวดลภัคษร แสงฉวาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)

จ.ส.อ.ธานี สาระขวัญ
นางปิยพร มูฮำหมัดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,327
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3527-2405 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ภาสุรี วินิจฉัยกุล โทรศัพท์: 084-762-7270 อีเมล์: sangdao_2000@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]