โรงเรียนวัดพรานนก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดพรานนก


คำขวัญโรงเรียน

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นความรับผิดชอบ  กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์โรงเรียน

พัฒนาคน  พัฒนางาน  วิชาการก้าวไกล  ใส่ใจคุณภาพ

อัตลักษณ์โรงเรียน

นักเรียนมีคุณธรรม  บนพื้นฐานของความพอเพียง

เอกลักษณ์โรงเรียน

ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายชิณกร เกษศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพรานนก

นางสุกัญญา พิพัฒน์สว่างโอฬาร
นางสาววิภา ส่งกลิ่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,723
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพรานนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3573-6351 อีเมล์: phrannok2481@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะพงษ์ เกิดศิริ โทรศัพท์: 0984478641 อีเมล์: Phrannokschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]