วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดคานหาม


วิสัยทัศน์ (VISION) โรงเรียนวัดคานหาม

โรงเรียนวัดคานหามมุ่งมั่นวิชาการ  สืบสานดนตรี  ก้าวทันเทคโนโลยี  สามัคคีมีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เอกลักษณ์

          รักษ์ดนตรี

 

อัตลักษณ์

          มารยาทดี  มีสัมมาคารวะ

 

คำขวัญโรงเรียน

          เรียนดี  ดนตรีเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม

 

ปรัชญาโรงเรียน

          ปญฺญา  นรานํ  รตนํ

          ปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องประดับแห่งตน

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

          ช่อทองอุไร

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

          ต้นราชพฤกษ์

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-25 22:54:12 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคานหาม

นางสาวปะราลี มูระวงษ์
นางสาวจารุวรรณ พอค้ำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,932
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดคานหาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3588-0157 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อรวรรณ วงษ์ทรงยศ โทรศัพท์: 0867587783 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]