• กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดคานหาม


วิสัยทัศน์ (VISION) โรงเรียนวัดคานหาม

โรงเรียนวัดคานหามจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณธรรม นำหน้าวิชาการ  สืบสานดนตรีไทย ยิ้มไหว้ทักทายกัน ก้าวทันเทคโนโลยี  สรรค์สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ปรัชญา           “คุณธรรมนำความรู้       เชิดชูภูมิปัญญาไทย

                    ก้าวไกลวิชาการ          ประสานชุมชน”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-09-10 23:56:42 น.

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคานหาม

นายวสันต์ สุขเวชกิจ
นางนภาพร วงษ์สอาดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,048
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดคานหาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3588-0157 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อรวรรณ วงษ์ทรงยศ โทรศัพท์: 0867587783 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]