• กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)


  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันมีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดขบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้ระบบไอ ซี ที พัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดบบรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ บุคลากรมีมาตรฐานและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

   ปรัชญา

   สุวิชาโน ภวังโหติ

   ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ 

๑.รู้จักเหตุ              ๒. รู้จักผล                ๓. รู้จักตน             ๔. รู้จักประมาณ     ๕. รู้จักกาล        ๖.รู้จักบุคคล   ๗.รู้จักชุมชน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-30 09:36:39 น.

นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)

นางสาวภรภัทร เทศารินทร์
นางชมดาว ศรอากาศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,332
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0871210710 อีเมล์: watkasang10140167@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญนิกา สืบวัน โทรศัพท์: 0822333401 อีเมล์: kannika_kan_1988@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]