ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์   จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีมาตรฐานสากล  ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและอบายมุข  มีจิตสาธารณะ และค่านิยมพื้นฐาน  สู่ประชาคมอาเซียน  ด้วยการมีส่วนร่วม

ปรัชญา/สุภาษิต     คำขวัญและสีประจำโรงเรียน

ปรัชญา/สุภาษิต

สุ  จิ  ปุ  ลิ

หัวใจนักปราชญ์ : กลยุทธสำคัญของการเรียนรู้

คำขวัญ

        มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและอบายมุข

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า – แดง

           สีฟ้า  หมายถึง ความสูงสาง ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง

           สีแดง  หมายถึง ความสามัคคี  ความเข้มแข็ง  และการต่อสู้.

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-27 07:14:12 น.

นายสุนทร ภู่แพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรืองเดชประชานุเคราะห์

นางสาวขนิษฐา ทองขาว
นางสาววิสาข์ จำนงค์นารถ








สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,159
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: soontorn poopra โทรศัพท์: 0898017235 อีเมล์: spiritboy29@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]