โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว


วิสัยทัศน์  (Vision)

               

ภายในปี 2562 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว จัดการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทย  บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 

ปรัชญาการจัดการศึกษา

              ปญฺญา นรานํ รตนํ      ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:44:08 น.

ไม่พบข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองน้ำเขียว

นางนันทวรรณ โฉมยา
นางสาวชัญญาวีร์ คชอาจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,255
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038158258 อีเมล์: namkeaw2014_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรายุ น้อยแก้ว โทรศัพท์: 0982600474 อีเมล์: wa_ra_yu_777@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]