ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เอกสารวิชาการ
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดตาขัน


 
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดตาขัน เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะทางภาษา มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี ดำเนินชีวีด้วยความพอเพียง  
 
ปรัชญาของโรงเรียน
สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ  (ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา)   
 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-14 12:59:23 น.

นายวิชัย จันทร์ส่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตาขัน

นางสาววราภรณ์ มงคลศิริ
นางสาวเพ็ญพยอม ภูกะฐิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,101
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-015390 อีเมล์: wattakan2015@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิชญาภา หมวดไธสงค์ โทรศัพท์: 0821143064 อีเมล์: pichayapa_p@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]