วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวังจันทร์วิทยา


วิ สั ย ทั ศ น์
 

“ โรงเรียนวังจันทร์วิทยาสร้างสรรค์คนดีมีวินัย  ชุมชนร่วมใจ ก้าวไกลเทคโนโลยี เป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”
 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-10-26 14:46:43 น.

นายภิรมย์ ลี้กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ว่าที่ ร.ต.ประชา พรชัยกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
นางสมัชญา ผุดผ่อง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วังจันทร์วิทยา

นางสาวเมวิการ์ เกตุนอก
นางสาวรุ่งทิพย์ ยุ่นประยงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,733
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-666188 อีเมล์: wangchansch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เยาวภา เอี่ยมกำแพง โทรศัพท์: 0801047347 อีเมล์: yawwapa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]