โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม


วิสัยทัศน์

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล ให้มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

ปรัชญาโรงเรียน

“เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-15 14:49:07 น.

นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรอกสมบูรณ์วิทยาคม

นางสาววิไลลักษณ์ แก้วพิลา
นางสาวอดิศา มะโนศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,733
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037452528 อีเมล์: ksb_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรยุทธ ศรีโสภา โทรศัพท์: 037452527 อีเมล์: ksb_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]