• กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านกุดเวียน


วิสัยทัศน์  (Vision)

          มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ คิดเป็นทำเป็น มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ยึดมั่นคุณธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมให้บริการแหล่งเรียนรู้ พัฒนาครูทั่วทั้งองค์กร นำชีวิตพอเพียง ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-27 23:08:09 น.

ไม่พบข้อมูล
นายวินัย สุขพงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดเวียน

นายธีรพล วรคำ
นางกชพร กมลสวัสสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,075
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดเวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243577 อีเมล์: kudwian104@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์ ทองทวีวัฒน์ โทรศัพท์: 0892249690 อีเมล์: Kudwian104@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]