โรงเรียนบ้านกุดเวียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านกุดเวียน


วิสัยทัศน์  (Vision)

          มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ คิดเป็นทำเป็น มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ยึดมั่นคุณธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมให้บริการแหล่งเรียนรู้ พัฒนาครูทั่วทั้งองค์กร นำชีวิตพอเพียง ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-13 14:22:18 น.

นายวินัย สุขพงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดเวียน

นายบุญเต็ม พวงเพชร
นายวรไตร หาญประสพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,130
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดเวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243577 อีเมล์: kudwian104@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์ ทองทวีวัฒน์ โทรศัพท์: 0892249690 อีเมล์: Kudwian104@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]