โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก


วิสัยทัศน์


            โรงเรียนบ้านโคกเพร็กจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักการอ่าน การเขียน มีสุขภาพสมบูรณ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-12-14 20:31:57 น.

นายสำเริง ขวดแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกเพร็ก

นางจันทร์จุฬา แสวงชู
นางรัชณี วังหนองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,327
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037510089 อีเมล์: khokphrek@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Worapod Jupao โทรศัพท์: 0806410596 อีเมล์: worapod021@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]