โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้


วิสัยทัศน์  (VISION)

          ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘      โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้      มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน 

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล   ประสานชุมชนร่วมสร้างชื่อเสียง   นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำรงชีวิต  

ผลผลิตเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ปรัชญาของโรงเรียน

         สร้างคนดี   มีปัญญา   ก้าวหน้าทันโลก

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสร้อยเพชร พายสำโรง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้

นางประไพร เกื่องประโทก
นายเจือ เกื่องกระโทกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,655
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233973 อีเมล์: nonsawae.ban@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญทิญา สุดจิตร โทรศัพท์: 0806390838 อีเมล์: kanityasud@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]