โรงเรียนขนงพระใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนขนงพระใต้


วิสัยทัศน์

นักเรียนมีมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ครูจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย นำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ICT มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ดี

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-21 13:37:00 น.

ไม่พบข้อมูล
นายชาติชาย ศรีสังวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขนงพระใต้

นางสาวสิริกร แนวคำ
นางเกวลิน วงษ์ระหงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,131
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขนงพระใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: khanongpratai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไตรภพ ภาณสิทธิ์ โทรศัพท์: 0924468879 อีเมล์: tripopph@mea.or.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]