โรงเรียนขนงพระใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนขนงพระใต้


วิสัยทัศน์

ภายในปี 2559 นักเรียนมีทักษะคิดวิเคราะห์ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี บริหารแบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ดี

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-27 09:25:28 น.

นายชาติชาย ศรีสังวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขนงพระใต้
นางสุวรรณา ป้อมสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขนงพระใต้

นางสุกานดา เกินกลาง
นายโรมรัน ทองโคกกรวดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,582
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขนงพระใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: khanongpratai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภูวดล คำพิมูล โทรศัพท์: 0616525193 อีเมล์: numliverpool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]