โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ


 

วิสัยทัศน์   

                ภายในปี ๒๕๕๗ เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้

         ควบคู่เทคโนโลยี  บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา

 

ปรัชญาของโรงเรียน

                นักเรียนเบิกบาน วิชาการก้าวหน้า  คุณครูพัฒนา ประชาร่วมใจ

 

คำขวัญของโรงเรียน

               มีวินัย  ใฝ่ใจเรียน  เพียรทำดี

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:19 น.

นายจำลอง ซองผม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยวัฒนาประชารัฐ

นางสุภาพรรณ พิชญกูร
นางชลาลัย หวลจันทึกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,084
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-411311 อีเมล์: thaiwattanaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งตะวัน สหุนันท์ โทรศัพท์: 0955946329 อีเมล์: thaiwattanaschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]