โรงเรียนโนนค่าวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนโนนค่าวิทยา


วิสัยทัศน์    (VISSION)

ภายในปี  2560  โรงเรียนโนนค่าวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ  สร้างสรรค์ภูมิทัศน์  บริหารแบบมีส่วนร่วม  รวมใจสู่อาเซียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:19 น.

ไม่พบข้อมูล
นายธรรมนูญ ชัยศัตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนค่าวิทยา

นายวัชระ ไวยมาตร์
นางสุนีย์ พึ่งทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,011
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนค่าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: nonkawittayaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษา จวนสูงเนิน โทรศัพท์: 0810682500 อีเมล์: bigeye5661@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]