โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านหนองแวง


วิสัยทัศน์/ปรัชญา

 โรงเรียนบ้านหนองแวงนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมคู่คุณธรรมนำเทคโนโลยี สู่ผลสัมฤทธิ์ตามมารฐานการศึกษา โดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  บุคคลากรมีคุณภาพ  น้อมนำปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วม

 

ปรัญา  การศึกษาคือการพัฒนาคน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:19 น.

ไม่พบข้อมูล
นายชัยโรจน์ พันธุ์ยางน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวง

นางวราภรณ์ งึมกระโทก
นางสำราญ ประภาวงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,622
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-418308 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสำราญ ประภาวงค์ โทรศัพท์: 0872599096 อีเมล์: Krurab1234@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]