โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านหนองทะลอก


ปรัชญา                        :   ความรู้  คู่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน         :     สีแดง- สีขาว

 

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความ

ภูมิใจในความเป็นไทย  ก้าวไกลความเป็นสากล  ประสิทธิผลได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายประภาส บรรลังก์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองทะลอก

นายประกิจ อารมรัมย์
นายประมาณ มั่นแสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,834
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองทะลอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-783490 อีเมล์: bannongtalok2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรวรรณ อินสะคู โทรศัพท์: 0833711167 อีเมล์: orawa-n@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]