โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี


    โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคีจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้  มีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียน         มีคุณธรรม นำความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคีจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้  มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียน  มีคุณธรรม นำความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายพนิน ไทยยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี

นายทองพูน วิหกเหิน
นางชบา ศรีศิริงาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,816
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630059 อีเมล์: chabaahappy@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชบา ศรีศิริงาม โทรศัพท์: 0831919154 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]