โรงเรียนบ้านโคกสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านโคกสูง


วิสัยทัศน์

                   ภายในปี ๒๕๕๘  นักเรียนในโรงเรียนบ้านโคกสูง  มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขพร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

               

ปรัชญาโรงเรียน

 

นัตถิ    ปัญญาสมา    อาภา 

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา  ไม่มี

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-29 13:24:36 น.

นายจินดา พลอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสูง

นางสาวประณิตา พับพิมพ์สัย
นายสมชาย บุตรฒิยากรัด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,866
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630330 อีเมล์: tad-love@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทัศพร ุบุญเจริญ โทรศัพท์: 044119514 อีเมล์: tad-love@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]