ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)


ปรัชญาของโรงเรียน

นตถิ  ปญญา  สมาอาภา  "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"

วิสัยทัศน์ (Vision)


      "มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนมี คุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดย ครูและ บุคคลกรมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยังยืน"

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-24 09:07:36 น.

นางพิสมัย อรุณโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

นางประนอม ทุมรินทร์
นางปัทริน มงคลอินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,038
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681945 อีเมล์: bannongkhorschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเอนก ชาวไธสง โทรศัพท์: 0878538853 อีเมล์: chowthaisong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]