โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่


วิสัยทัศน์

          โรงเรียนบ้านบ้านกระเบื้องใหญ่  มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อวางรากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม   ก้าวทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ อนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.

ไม่พบข้อมูล
นางปริญดา วีระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระเบื้องใหญ่

นายพงศ์เทพ โยมรัมย์
นางรัตนา เหลามีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,462
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 0611459186 อีเมล์: veek2198@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชาลิยา ตะคุณรัมย์ โทรศัพท์: 0611459186 อีเมล์: veek2198@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]