โรงเรียนบ้านตั้งใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านตั้งใจ


วิสัยทัศน์

               โรงเรียนบ้านตั้งใจ  เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นจัดการศึกษา  ให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

ปรัชญา

               "สุวิชาโน  ภวํโหติ"   ผู้รู้วิชาเป็นผู้เจริญ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-17 14:55:19 น.

นายเอกนรินทร์ หาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตั้งใจ

นางภัทราพร กุลไชย
นางทวีรัตน์ สีฟ้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,722
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตั้งใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590119 อีเมล์: naysuchins@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางทวีรัตน์ สีฟ้า โทรศัพท์: 0969544255 อีเมล์: moonoy233@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]