โรงเรียนบ้านม่วงมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านม่วงมูล


วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านบ้านม่วงมูล

  โรงเรียนบ้านบ้านม่วงมูล  จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมความรู้ คู่คุณธรรม  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข

 

ปรัชญาของโรงเรียน

 “ ปญฺญา    โลกสฺสมิ   ปชฺโชโต”

                                       ความหมาย  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

คำขวัญของโรงเรียน

 “ มีวินัย                   ใฝ่ใจเรียน

                  เพียรทำดี               มีคุณธรรม”    

ความหมาย  มีระเบียบวินัย  ตั้งใจเรียน  หมั่นทำความดี  ปฏิบัติในสิ่งที่ดี

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-28 09:53:04 น.

นายสุมิตร เพ็งประสิทธิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านม่วงมูล

นางกรรณิการ์ ทำดีกุล
นางจันที กุลพิลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,791
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่วงมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 0898488461 อีเมล์: mungmoon_sr@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยภัทร กุลพิลา โทรศัพท์: 085-4920104 อีเมล์: piyapat080239@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]