โรงเรียนบ้านชายทุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านชายทุ่ง


วิสัยทัศน์

                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นองค์กรส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปรัชญาโรงเรียน

พุทธศาสุภาษิตประจำโรงเรียน              จิตฺตํ     ทนฺตํ  สุขาวหํ   (จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้)

คำขวัญประจำโรงเรียน                           ศึกษาดี   มีอนามัย   ใฝ่คุณธรรม   นำวิชาการ  ประสานชุมชน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน                          คุณธรรม   นำความรู้(ผู้เรียน) 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน                        การจัดการเรียนการสอนบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:23:50 น.

ไม่พบข้อมูล
นายวุฒิชัย ไพรสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านชายทุ่ง

นางพร้อมทรัพย์ ศักศรี
นางมาลีรัตน์ แก้วเกิดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,221
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านชายทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044590214 อีเมล์: chaitung@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกนกวรรณ ศรีขาว โทรศัพท์: 0815799226 อีเมล์: Kanokwan_paew@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]