โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร


           

 

              วิสัยทัศน์ 

            โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  เป็นผู้นำด้านการพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิด  นำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในการพัฒนา   เป็นสถานศึกษา

เพื่อชุมชน  มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

 

  

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:20:22 น.

ไม่พบข้อมูล
นายธรรมนูญ บุญงอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
นายจักราวุธ ถือคุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร

นางวิไลลักษณ์ นามวัฒน์
นางสาวพรรณี สมใจหวังสถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,960
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4453-2363 อีเมล์: apssurin3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัครวัจน์ ประสานรัตน์ โทรศัพท์: 08745469744 อีเมล์: speedway_2121@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]