โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร


           

 

              วิสัยทัศน์ 

            โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  เป็นผู้นำด้านการพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิด  นำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในการพัฒนา   เป็นสถานศึกษา

เพื่อชุมชน  มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

 

  

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-20 09:46:20 น.

นายธรรมนูญ บุญงอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
นายสมนึก สุรพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
นายจักราวุธ ถือคุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร

นางเกียรติสุดา คำนึงคง
นางกฤษณวรรณ จินดาศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,029
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4453-2363 อีเมล์: apssurin3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เวทิน หัดไทยทระ โทรศัพท์: 044552363 อีเมล์: p.wethin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]