ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านเบิด


วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเบิด

                 นำหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการ ครูมืออาชีพด้านการสอน นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน ทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก้าวทันเทคโนโลยี มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

ปรัชญาโรงเรียนบ้านเบิด

                 " เสริมสร้างคุณธรรม  นำวิชาการ  ประสานชุมชน     เน้นทุกคนมีส่วนร่วม "

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-22 04:21:05 น.

นายสมหมาย สันวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเบิด

นางสุภาณี ช่อจำปาทอง
นางรุ่งเรือง วิสัชนาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,882
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044144059 อีเมล์: -

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]