วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนสังขะวิทยาคม


          โรงเรียนสังขะวิทยาคม จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาด้านเทคโนโลยี ยึดหลักการมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-12-13 21:41:52 น.

นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม
นายสมพร ผุยพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม

นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์
นายประยง สันธิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,901
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสังขะวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4457-1256 อีเมล์: skwsc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สังขะวิทยาคม Sangkhawittayakom โทรศัพท์: 044571256 อีเมล์: skwsc@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]