• กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านศรีนวล


วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านศรีนวล
 ภายในปี 2557 โรงเรียนบ้านศรีนวล  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม   บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่อาชีพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:20:40 น.

ไม่พบข้อมูล
นายศุภกร เขียวสระคู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศรีนวล

นางสมศิลป์ กุมภาว์
นางสยุมพร เหล่าหว้านสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,723
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศรีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0821281310 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วงษ์ตะวัน สอนกล้า โทรศัพท์: 0652624364 อีเมล์: nightcorepsp@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]