โรงเรียนบ้านขุมดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านขุมดิน


วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2560 โรงเรียนบ้านขุมดินเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะการเรียนรู้แบบโครงงาน และมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยครูและบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้การบริหารงานแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-28 08:35:07 น.

นายวิบูลย์ คำทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขุมดิน

นายสราวุธ บุญทัพไทย
นายกิตติศักดิ์ เสียงหวาน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,825
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขุมดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-144541 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ระพีพรรณ พลราช โทรศัพท์: 0652961911 อีเมล์: rapeepan_poolrat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]