โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก


วิสัยทัศน์

                   โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง”มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เน้นคุณธรรมนำความรู้โดยครูมืออาชีพและสถานศึกษามีความเข้มแข็งภายใต้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.

ไม่พบข้อมูล
นายวิรัตน์ เหลาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขี้เหล็ก

นางสาคร เสริมแก้ว
นายพัฒนา สุขสานติ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,742
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590008 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายทิฆัมพร กรรณ์สนธ์ โทรศัพท์: 0885809961 อีเมล์: non_s-dao@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]