Follow on Facebook

ตรวจผลการเรียน

DLIT

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์


วิสัยทัศน์ (VISION)

          “โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ผู้เรียนมีทักษะชีวิต    สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ภายในปี ๒๕๕๙”

ปรัญญา

          ปัญญา โลกัสมิง ปัชโชโต

          ปรัชญาเป็นเครื่องส่องสว่างแห่งโลก

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-02-05 16:41:05 น.

นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมพลวิทยาสรรค์

นางณัฐณิชา วาตุรัมย์
นายวิโรจน์ เตปะโคน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,977
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044596104 อีเมล์: cws@workmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิทยา ปรากฎมาก โทรศัพท์: 0979784429 อีเมล์: witty3ii@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]